Aktueltarkiv

Plattendekker

Plattendekke er et prefabrikkert og ferdig armert betongdekke som brukes som etasjeskiller. Plattendekker blir benyttet på Søly park i alle blokkene. Dekkene heises på plass på byggeplassen og resterende arbeider med tekniske utføres før dekke støpes ferdig til riktig høyde. 

Tårnkran 

På Søly park vil det komme opp til sammen 3 stk kraner. En skinnegående kran som vil gå på kjellergulvet og en tårnkran mellom byggene A og B samt en tårnkran mellom bygg C og D.

Det vil ikke være 3 kraner på plassen samtidig da skinnegående kran blir demontert før hulldekker legges over hele kjelleren. Siste tårnkran kommer da opp etter hulldekkene er lagt  

Pelearbeider

Pelearbeidene starter mandag 05.09.2022. De vil starte i vestenden av tomten og jobbe seg østover. 2 pelerigger vil være på plassen samtidig i en lengre periode. Foringsrør blir først boret ned til fjell for så å montere stålkjerner. Arbeidet vil pågå fra kl 07:00 til 19:00 mandag til torsdag. Fredager kan også bli benyttet ved behov. 

Spuntarbeider

Spuntarbeidene starter mandag 23.05.2022. Spunten skal settes som skissert på bilde og arbeidet vil ta ca 5 uker. Støy må påregnes i denne perioden. Arbeidet vil pågå fra kl 07:00 til 19:00 mandag til torsdag. Fredager kan også bli benyttet ved behov. 

Rivearbeider

Rivearbeidene starter med innvendig rensk. Riveentreprenøren vil så angripe bygget fra to sider da innvendig rensk er utført. Det blir benyttet vannkanoner for å redusere støv under rivingen.