Velkommen til Søly Park i Moss

Denne nettsiden er for alle som er interessert i å følge med på hva som skjer på byggeplassen. Nettsiden oppdateres kontinuerlig med informasjon om prosjektet og arbeidene som pågår. 

Sommer 2024

Sommeren nærmer seg men på Søly Park vil det være noe drift gjennom helle fellesferien. 

Vi beklager ulempen dette medfører. 

 

Ønsker alle naboer en riktig god sommer!

Uke 27

I uke 27 vil det foregå arbeid rundt på veiene og på byggeplassen utover kvelden. 

Vi beklager ulempen dette medfører

Lagring på tomt ved Strandpromenaden

Vi har fått tillatelse av frelsesarmeen og bruke deres tomt midlertidig til noe lagring av byggematerialer. Ønsker i den forbindelse bare å informere om at det derfor vil bli plassert noen byggegjerder som illustrert på tomten. 

Beklager ulempen dette kan medføre. 

Demontering av kran 2

Onsdag 29.05.24 starter demontering av siste tårnkran og arbeidene vil foregå ut uken. I den forbindelse vil det være mer trafikk med lastebiler og mobilkran i området rundt blokk C og D samt Hasselbakken. 

 

Vi beklager ulempen dette medfører. 

Arbeid i mai

Grunnet ulike fridager i mai så vil det tidvis kunne foregå støyende arbeider på byggeplassen frem til kl 20:00 ut mai. 

Vi beklager ulempen dette medfører. 

Arbeid lørdag 04.05.2024

Lørdag 04. mai vil det foregå arbeider fra kl 08:00 til kl 17:00. Arbeidene kan medføre noe støy i gjeldende tidsrom. 

 

Vi beklager ulempen dette medfører. 

Demontering av tårnkran

Mandag 15.04.2024 starter demontering av den første kranen som står mellom rekke A og B. I den forbindelse vil noe av Syrinveien bli tidvis stengt av, men vi skal opprettholde tilgang til alle boliger langs Syrinveien. Arbeidet vil pågå fram til og med onsdag 17.04.24. 

 

Vi beklager ulempen dette medfører. 

Arbeid lørdag 13.04.2024

Lørdag 13. april vil det foregå arbeider fra kl 08:00 til kl 17:00. Arbeidene kan medføre noe støy i gjeldende tidsrom. 

 

Vi beklager ulempen dette medfører. 

 

Arbeid i gatene rundt Søly Park

Etter påsken starter arbeidet med gatene rundt Søly park. Første gaten som det vil bli arbeid i er Bråtengaten og den vil bli stengt fra og med 02.04.24. Utførende vil kontakte berørte beboere angående arbeidet. 

 

Vi beklager ulempen dette medfører 

26.01.24

I dag vil det foregå støpearbeider utover kvelden. Det vil stå en pumpebil ifm byggeplassen i Syrinveien. 

 

Vi beklager ulempen dette medfører. 

Snømåking 22.01.2024

For å få på plass mer parkering rundt byggeplassen, vil det foregå måkearbeider på og rundt byggeplassen Mandag 22.01.24 fra kl 06.00. 

 

Vi beklager ulempen dette medfører. 

Snømåking 18.01.2024

Grunnet mengde snø som har falt i dag, vil det foregår måkearbeider på og rundt byggeplassen i morgen (18.01.24) fra kl 06.00. 

 

Vi beklager ulempen dette medfører.