Velkommen til Søly Park i Moss

Denne nettsiden er for alle som er interessert i å følge med på hva som skjer på byggeplassen. Nettsiden oppdateres kontinuerlig med informasjon om prosjektet og arbeidene som pågår. 

Arbeid lørdag 03.06.2023

På lørdag blir det stillas arbeid på byggeplassen. Arbeidene vil foregå mellom kl. 08.00 og kl. 15.00

 

Vi beklager ulempen dette medfører.

Arbeid lørdag 13.05.2023

På lørdag blir det stillas arbeid på byggeplassen. Arbeidene vil foregå mellom kl. 08.00 og kl. 15.00

 

Vi beklager ulempen dette medfører.

 

Arbeid fredag 28.04.23

Det vil bli aktivitet med gravemaskin og lastebiler på sør-vestre hjørne av tomten frem til kl. 21.00 fredag 28.04.23. 

Mulig også samme arbeidene vil foregå på lørdagen 29.04.23. Da mellom kl. 08.00 og kl. 15.00

 

Vi beklager ulempen dette medfører.

Arbeid lørdag 22.04.2023

Det vil foregå arbeider på byggeplassen lørdag 22.04.23 mellom kl 8 og 15. 

 

Arbeider fredag 24.03.2023 kveld

Det vil foregå noe gravearbeider i dag utover kl 19:00. Dette skyldes at bakken er for bløt for krana så vi blir nøtt til å masseutskifte et område innen for gjerdet.  

Vi informerer også om at mobilkranen vil stå inntil Sølyterrasse. Grunnet oppstart kl 6 på mandag og er avhengig av at ingen biler parkerer i veien. Svingradius på kran er begrenset og vi må ha plass til lastebiler som kommer med leveranser.  

Vi beklager ulempen dette medfører. 

24.03.2023

Det vil foregå mye aktivitet på Søly park i uke 13. Uken starter med montering av resten av hulldekkene over p-kjelleren som går videre til montering av tårnkran nr 2 parallelt på onsdagen. Samtidig som levering av plattendekke for dekke over 2.etg i rekke A leveres og monteres videre ut uken. Det må derfor påregnes økt anleggstrafikk rundt tomten denne uken. 

 

Tirsdag vil det foregå arbeider utover kl 19:00 da fundament til tårnkran skal graves frem til montasjen på onsdag. 

 

Vi beklager ulempen dette medfører.

Siste støp av bunndekke

Siste del av kjelleren støpes mandag 06.03.2023. 

Arbeidet vil starte kl 06:00 på støpedagene. Grunnen til at det starter før kl 7 er for å få unna en del betong før trafikken over brua tar seg opp. 

Ved flytting av støpedag vil vi varsle her. 

Vi beklager ulempen dette medfører. 

10.02.2023

Rekke A og B begynner å ta form. Til uken (uke 7) vil det komme hulldekker for rekke A og B over garasjen/utearealet. Der blokkene kommer opp vil det bli plattendekker. Første leveranse med plattendekker kommer i uke 9. Det må forventes økt tungtrafikk rundt byggeplassen i perioden fremover. 

Det skal opp en tårnkran mellom rekke A og B. Montasjen av denne vil skje i uke 8.

Arbeid lørdag 11.02.2023

Lørdag 11.02.23 blir det arbeid på byggeplassen fra kl 08:00 til kl 15:00. 

Arbeidet som vil foregå er rydding, kraning, samt noe graving internt på tomta.

Vi beklager ulempen dette medfører. 

Oppdatert støpedato

Det siste dekke i garasjen deles opp og støpes i to omganger. Første del blir støpt nå til torsdag 09.02.2023. 

Arbeidet vil starte kl 06:00 på støpedagene. Grunnen til at det starter før kl 7 er for å få unna en del betong før trafikken over brua tar seg opp. 

Ved flytting av støpedager vil vi varsle her. 

Vi beklager ulempen dette medfører. 

Arbeid lørdag 04.02.2023

Lørdag 04.02.23 blir det arbeid på byggeplassen. 

Arbeidet som vil foregå er flytt av skinner til krana. De starter kl 08:00 og vil jobbe til kl 15:00

Vi beklager ulempen dette medfører. 

Arbeid lørdag 28.01.2023

Lørdag 28.01.2023 blir det arbeid på byggeplassen. 

Det vil foregå kraning og flytt av elementer samt rydding. Arbeidene vil foregå mellom kl 08.00 og 15:00

Vi beklager ulempen dette medfører. 

Oppdaterte støpedatoer

De to siste bunndekkestøpene er etter planen satt opp 03.02.2023 og 15.02.2023. 

Arbeidet vil starte kl 06:00 på støpedagene. Grunnen til at det starter før kl 7 er for å få unna en del betong før trafikken over brua tar seg opp. 

Ved flytting av støpedager vil vi varsle her. 

Vi beklager ulempen dette medfører. 

20.01.2023

Arbeidet på Søly park går stadig fremover. Bunndekker er støpt t.o.m rekke C og alle kjellerveggene i rekke A er snart støpt. Vi jobber oss østover på tomta og er snart igang med støp av vegger i rekke B og støp av dekker i rekke D. 

Oppdaterte støpedatoer 

De fire siste bunndekkestøpene er etter planen satt opp 05.01.2023, 16.01.2023, 25.01.2023 og 02.02.2023. 

Arbeidet vil starte kl 06:00 på støpedagene. Grunnen til at det starter før kl 7 er for å få unna en del betong før trafikken over brua tar seg opp. 

Ved flytting av støpedager vil vi varsle her. 

Vi beklager ulempen dette medfører. 

Søly park ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Revidert støpedato før jul.

Støpen som skulle vært 20.12.22 blir flyttet til 22.12.22 pga været. 

22.12.22 blir det da støp av garasjedekke i rekke B. Arbeidet starter kl 06:00 og noe arbeider med brettskuring av dekket vil foregå etter kl 19:00 denne dagen. 

Vi beklager ulempen dette medfører.

16.12.2022

Til uka blir det etter planen to dekkestøper, 20. og 22. des, samt veggstøper som går fortløpende. 

Julen nærmer seg og byggeplassen vil holde stengt i romjula.

02.12.2022

Det går fremover på Søly park, denne uken har 2 av 8 dekkestøper blitt utført og armering av dekker jobber seg østover samt at armering og forskaling av bunndragere i strandhuset C pågår. De neste dekkestøpene er etter planen 13.12.22, 20.12.22, 22.12.22, 05.01.23, 12.01.23 og 17.01.23. 

Til uka blir det montasje av skinnegående kran som skal gå på garasjedekke, samt oppstart av forskaling og armering av kjellervegger.