Velkommen til Søly Park i Moss

Denne nettsiden er for alle som er interessert i å følge med på hva som skjer på byggeplassen. Nettsiden oppdateres kontinuerlig med informasjon om prosjektet og arbeidene som pågår. 

Kvartalslekeplassen 

I uke 39 vil arbeidet med kvartalslekeplassen starte. Området vil bli sperret av med publikumsgjerder undere hele arbeidsperioden. 

Arbeid lørdager

Det vil kunne være arbeider på byggeplassen i lørdagene fremover.  Arbeidene vil foregå mellom kl. 08.00 og kl. 15:00

 

Vi beklager ulempen dette medfører

Arbeid lørdag 12.08.2023

På lørdag vil det være arbeider på byggeplassen. Arbeidene vil foregå mellom kl. 08.00 og kl. 15:00

 

Vi beklager ulempen dette medfører

Arbeid lørdag 08.07.2023

På lørdag blir det tekke arbeid på byggeplassen. Arbeidene vil foregå mellom kl. 08.00 og kl. 15.00

 

Vi beklager ulempen dette medfører.

07.07.2023

Arbeidet på Søly park går stadig fremover. Betongen nærmer seg ferdig, siste dekke blir støpt til uken. Byhusene begynner å ta form og jobber seg fortløpende bortover.  

Byggeplassen vil ha drift gjennom hele sommer. 

 

God sommer fra oss på Søly Park!

Arbeid kl 06.00 29.06.23

Torsdags morgen vil det bli noe flytt av forskaling fra kl 06:00. 

Vi beklager ulempen dette medfører

Arbeid lørdag 10.06.2023

På lørdag blir det tekke arbeid på byggeplassen. Arbeidene vil foregå mellom kl. 08.00 og kl. 15.00

 

Vi beklager ulempen dette medfører.

Arbeid lørdag 03.06.2023

På lørdag blir det stillas arbeid på byggeplassen. Arbeidene vil foregå mellom kl. 08.00 og kl. 15.00

 

Vi beklager ulempen dette medfører.

Arbeid lørdag 13.05.2023

På lørdag blir det stillas arbeid på byggeplassen. Arbeidene vil foregå mellom kl. 08.00 og kl. 15.00

 

Vi beklager ulempen dette medfører.

 

Arbeid fredag 28.04.23

Det vil bli aktivitet med gravemaskin og lastebiler på sør-vestre hjørne av tomten frem til kl. 21.00 fredag 28.04.23. 

Mulig også samme arbeidene vil foregå på lørdagen 29.04.23. Da mellom kl. 08.00 og kl. 15.00

 

Vi beklager ulempen dette medfører.

Arbeid lørdag 22.04.2023

Det vil foregå arbeider på byggeplassen lørdag 22.04.23 mellom kl 8 og 15. 

 

Arbeider fredag 24.03.2023 kveld

Det vil foregå noe gravearbeider i dag utover kl 19:00. Dette skyldes at bakken er for bløt for krana så vi blir nøtt til å masseutskifte et område innen for gjerdet.  

Vi informerer også om at mobilkranen vil stå inntil Sølyterrasse. Grunnet oppstart kl 6 på mandag og er avhengig av at ingen biler parkerer i veien. Svingradius på kran er begrenset og vi må ha plass til lastebiler som kommer med leveranser.  

Vi beklager ulempen dette medfører. 

24.03.2023

Det vil foregå mye aktivitet på Søly park i uke 13. Uken starter med montering av resten av hulldekkene over p-kjelleren som går videre til montering av tårnkran nr 2 parallelt på onsdagen. Samtidig som levering av plattendekke for dekke over 2.etg i rekke A leveres og monteres videre ut uken. Det må derfor påregnes økt anleggstrafikk rundt tomten denne uken. 

 

Tirsdag vil det foregå arbeider utover kl 19:00 da fundament til tårnkran skal graves frem til montasjen på onsdag. 

 

Vi beklager ulempen dette medfører.

Siste støp av bunndekke

Siste del av kjelleren støpes mandag 06.03.2023. 

Arbeidet vil starte kl 06:00 på støpedagene. Grunnen til at det starter før kl 7 er for å få unna en del betong før trafikken over brua tar seg opp. 

Ved flytting av støpedag vil vi varsle her. 

Vi beklager ulempen dette medfører.