Velkommen til Søly Park i Moss

Denne nettsiden er for alle som er interessert i å følge med på hva som skjer på byggeplassen. Nettsiden oppdateres kontinuerlig med informasjon om prosjektet og arbeidene som pågår. 

Lagring på tomt ved Strandpromenaden

Vi har fått tillatelse av frelsesarmeen og bruke deres tomt midlertidig til noe lagring av byggematerialer. Ønsker i den forbindelse bare å informere om at det derfor vil bli plassert noen byggegjerder som illustrert på tomten. 

Beklager ulempen dette kan medføre. 

Demontering av kran 2

Onsdag 29.05.24 starter demontering av siste tårnkran og arbeidene vil foregå ut uken. I den forbindelse vil det være mer trafikk med lastebiler og mobilkran i området rundt blokk C og D samt Hasselbakken. 

 

Vi beklager ulempen dette medfører. 

Arbeid i mai

Grunnet ulike fridager i mai så vil det tidvis kunne foregå støyende arbeider på byggeplassen frem til kl 20:00 ut mai. 

Vi beklager ulempen dette medfører. 

Arbeid lørdag 04.05.2024

Lørdag 04. mai vil det foregå arbeider fra kl 08:00 til kl 17:00. Arbeidene kan medføre noe støy i gjeldende tidsrom. 

 

Vi beklager ulempen dette medfører. 

Demontering av tårnkran

Mandag 15.04.2024 starter demontering av den første kranen som står mellom rekke A og B. I den forbindelse vil noe av Syrinveien bli tidvis stengt av, men vi skal opprettholde tilgang til alle boliger langs Syrinveien. Arbeidet vil pågå fram til og med onsdag 17.04.24. 

 

Vi beklager ulempen dette medfører. 

Arbeid lørdag 13.04.2024

Lørdag 13. april vil det foregå arbeider fra kl 08:00 til kl 17:00. Arbeidene kan medføre noe støy i gjeldende tidsrom. 

 

Vi beklager ulempen dette medfører. 

 

Arbeid i gatene rundt Søly Park

Etter påsken starter arbeidet med gatene rundt Søly park. Første gaten som det vil bli arbeid i er Bråtengaten og den vil bli stengt fra og med 02.04.24. Utførende vil kontakte berørte beboere angående arbeidet. 

 

Vi beklager ulempen dette medfører 

26.01.24

I dag vil det foregå støpearbeider utover kvelden. Det vil stå en pumpebil ifm byggeplassen i Syrinveien. 

 

Vi beklager ulempen dette medfører. 

Snømåking 22.01.2024

For å få på plass mer parkering rundt byggeplassen, vil det foregå måkearbeider på og rundt byggeplassen Mandag 22.01.24 fra kl 06.00. 

 

Vi beklager ulempen dette medfører. 

Snømåking 18.01.2024

Grunnet mengde snø som har falt i dag, vil det foregår måkearbeider på og rundt byggeplassen i morgen (18.01.24) fra kl 06.00. 

 

Vi beklager ulempen dette medfører. 

24.11.23

I en periode nå har det foregått noe arbeider på byggeplassen fra kl 06:30. Vi beklager at det ikke har blitt informert om det tidligere, men det vil gjelde i perioden fremover også. Det tilstrebes å ikke benytte tungt støyende verktøy før kl 07.00 men noe lyd vil komme fra byggeplassen fra kl 06:30. 

 

Vi går en kaldere tid i møte og i forbindelse med murearbeidene på fasadene vil vi fyre for å opprettholde plussgrader. Det vil derfor stå på et par fyringsovner gjennom hele døgnet. Disse vil lage litt lyd.

 

Vi beklager ulempen dette medfører. 

 

Stenging av vei

Vestre del av Syrinveien vil bli stengt i en periode da gravearbeider vil pågå, grunnet påkobling til det kommunale nettet. Innkjøring til boligtomtene langs Syrinveien vil ikke bli berørt. Det vil bare ikke bli mulig å kjøre ut i Strandpromenaden fra Syrinveien. 

 

Vi beklager ulempen dette medfører. 

Kvartalslekeplassen 

I uke 39 vil arbeidet med kvartalslekeplassen starte. Området vil bli sperret av med publikumsgjerder undere hele arbeidsperioden. 

Arbeid lørdager

Det vil kunne være arbeider på byggeplassen i lørdagene fremover.  Arbeidene vil foregå mellom kl. 08.00 og kl. 15:00

 

Vi beklager ulempen dette medfører

Arbeid lørdag 12.08.2023

På lørdag vil det være arbeider på byggeplassen. Arbeidene vil foregå mellom kl. 08.00 og kl. 15:00

 

Vi beklager ulempen dette medfører

Arbeid lørdag 08.07.2023

På lørdag blir det tekke arbeid på byggeplassen. Arbeidene vil foregå mellom kl. 08.00 og kl. 15.00

 

Vi beklager ulempen dette medfører.

07.07.2023

Arbeidet på Søly park går stadig fremover. Betongen nærmer seg ferdig, siste dekke blir støpt til uken. Byhusene begynner å ta form og jobber seg fortløpende bortover.  

Byggeplassen vil ha drift gjennom hele sommer. 

 

God sommer fra oss på Søly Park!

Arbeid kl 06.00 29.06.23

Torsdags morgen vil det bli noe flytt av forskaling fra kl 06:00. 

Vi beklager ulempen dette medfører

Arbeid lørdag 10.06.2023

På lørdag blir det tekke arbeid på byggeplassen. Arbeidene vil foregå mellom kl. 08.00 og kl. 15.00

 

Vi beklager ulempen dette medfører.

Arbeid lørdag 03.06.2023

På lørdag blir det stillas arbeid på byggeplassen. Arbeidene vil foregå mellom kl. 08.00 og kl. 15.00

 

Vi beklager ulempen dette medfører.

Arbeid lørdag 13.05.2023

På lørdag blir det stillas arbeid på byggeplassen. Arbeidene vil foregå mellom kl. 08.00 og kl. 15.00

 

Vi beklager ulempen dette medfører.

 

Arbeid fredag 28.04.23

Det vil bli aktivitet med gravemaskin og lastebiler på sør-vestre hjørne av tomten frem til kl. 21.00 fredag 28.04.23. 

Mulig også samme arbeidene vil foregå på lørdagen 29.04.23. Da mellom kl. 08.00 og kl. 15.00

 

Vi beklager ulempen dette medfører.

Arbeid lørdag 22.04.2023

Det vil foregå arbeider på byggeplassen lørdag 22.04.23 mellom kl 8 og 15. 

 

Arbeider fredag 24.03.2023 kveld

Det vil foregå noe gravearbeider i dag utover kl 19:00. Dette skyldes at bakken er for bløt for krana så vi blir nøtt til å masseutskifte et område innen for gjerdet.  

Vi informerer også om at mobilkranen vil stå inntil Sølyterrasse. Grunnet oppstart kl 6 på mandag og er avhengig av at ingen biler parkerer i veien. Svingradius på kran er begrenset og vi må ha plass til lastebiler som kommer med leveranser.  

Vi beklager ulempen dette medfører. 

24.03.2023

Det vil foregå mye aktivitet på Søly park i uke 13. Uken starter med montering av resten av hulldekkene over p-kjelleren som går videre til montering av tårnkran nr 2 parallelt på onsdagen. Samtidig som levering av plattendekke for dekke over 2.etg i rekke A leveres og monteres videre ut uken. Det må derfor påregnes økt anleggstrafikk rundt tomten denne uken. 

 

Tirsdag vil det foregå arbeider utover kl 19:00 da fundament til tårnkran skal graves frem til montasjen på onsdag. 

 

Vi beklager ulempen dette medfører.

Siste støp av bunndekke

Siste del av kjelleren støpes mandag 06.03.2023. 

Arbeidet vil starte kl 06:00 på støpedagene. Grunnen til at det starter før kl 7 er for å få unna en del betong før trafikken over brua tar seg opp. 

Ved flytting av støpedag vil vi varsle her. 

Vi beklager ulempen dette medfører.